के तपाई Ms excel 2010 Introduction को बारेमा जान्न चाहनु हुन्छ

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2015-08-15
npcomputer

यहाँ हरु सबैले  धेरै दिन बाट  मलाई भन्दै आउनु भएको थियो कि हामीलाई Excel सिकाउनुस्  भनेर तर मेरो समय को बाबुजुत मैले सिकाउन सकी रहेको थिएन, अब हजुर हरु सामु मैले एउटा के निर्णय गरे भने अब तपाई हरु सबैलाई Excel चाही भिडियो माफर्त तालिम दिने निर्णय गरे तेसैले आज Start बाट Ms excel 2010 Introduction  को बारेमा लिएर आएको छु कृपया हेरेर सुझाब दिनु हुन् आग्रह पनि  गर्न चाहन्छु ध्न्यबद, थप जानकारी को लागि हामीलाई सम्पर्क गर्दै रहनु  होला |

सम्बन्धित


+ View All News