कसरि हामीले Facebook Smileys Codes…राख्ने त

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2013-01-29

ढुंगाको मन हुनेलाई मायाँको परिभाषा सिकाएर के फाइदा मायाँ लगाउने लाई थाहा हुन्छ I Love you को तिन शब्दले ससार जितेको हुन्छ भनी हो जब जो ब्यक्तीलाई यस्ता तलका Smileys हरुको बारेमा थाहा हुँदैन उसलाई के थाहा हर एक Smileys ले सयौं हजारौं सब्दको अर्थ जनाएको छ भनी जसले यसको अर्थ बुझ्छ उसैले मात्र यस्ता Smileys को प्रयोग गरी आफ्नो मनको कुरा साथीलाई भनेको हुन्छ मैले के नै यसको परिभाषा दिन सक्न्छु र म भन्दा त हजुर नै बढी चलाख हुनुहन्छ त्यसैले हजुरहरुको लागी यस स=साना Codes… प्रयोग गरी साथीलाई आफ्नो मनको कुरो पोख्नुस साथै Smart पनि बन्नुस
कसरी प्रयोग गर्ने त यी Codes… Facebook Chat Box मा ?
यहाँ तल दायाँ तिरका Code Copy गर्नुस अनि आफ्नो Facebook मा गएर Chat Box मा Paste गरी Enter गर्नुस अनि साथीलाई पठाउनुस

    Smileys…     Codes…
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.rain]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.candle]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.plate]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.party]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.ring]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.fastfood]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.tongue1]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.silly]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.rosedown]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.shutmouth]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.shy]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.cakepiece]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.billiard]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.rofl]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.curllip]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.devilface]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.lying]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.confused]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.clap]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.callme]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.baloons]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.bowl]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.cake]]
 New Facebook Smileys And Codes   [[f9.laugh]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.sad]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.angry]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.coffee]]
 New Facebook Smileys And Codes [f9.gift]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.ghost]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.heart]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.heartbreak]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.sun]]
 New Facebook Smileys And Codes [[f9.pizza]]

यी केहि उदाहरण मात्र थिए हजुरहरुको लागी म पछी-पछी पनि नयाँ-नयाँ Smileys हरु लिएर आउने छु मात्र तपाईंको लागी केवल Site हेर्दै गर्नुहोला धन्यबाद |

सम्बन्धित


+ View All News