Windows 8 लाइ बन्द गर्ने सजिलो तरिका

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2013-11-08
How-to-boot-Windows-8-in-Safe-Mode

Window 8 को Shut down, Switch user, Sign out, Sleep, र  Restart  कम्प्युटर बन्द गर्ने एक दमै सजिलो तरिका Alt+F4 key को दबाउनु होला अनि तेस पछि हजुर को कम्प्युटर Desktop मा देख्नु हुनेछ एउटा सानो dailog Box तेस्मा हजुर ले Shut down, Switch user, Sign out, Sleep, र  Restart भनेर देख्नु भएको हुन्छ तेस्मा कुन मा क्लिक गर्नु हुन्छ गरे पछि हजुर ले तल (Ok) बटम मा क्लिक गर्नु होस|Alt+F4 key एस बाट हजुर ले अरु पनि सुबिधा हात मा लिन सक्नु हुन्छ Alt+F4 key दबाउन साथ तपाइको कम्प्युटर मा खुलेको Internet समन्धी जुन सुकै ब्राउजर भए पनि Alt+F4 key दबाउन साथ अटोमेटिक बन्द हुन्छ तपाइलाई कुनै चिन्ता नै हुदैन उदहारण को लागि तलको चित्र हेर्नु  होला

नेपाल कम्प्युटर कोर्स

सम्बन्धित


+ View All News