How To Reset Windows Password Watch This Video In Nepali

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2016-01-20
1

How To Reset Windows Password आज मैले बिहान दिएको टिप्स थिए कि कसरि हामीले Windows को Password Reset गर्ने भनेर तेसैको कत्ति पय साथि हरुले भिडियो माग्नु भएको हुदा मैले भिडियो पोस्ट गरि दिएको छु हेर्नु होला

Dear Santosh

सम्बन्धित


+ View All News