तपाई लाइ मन पर्ने Antivirus हरु यहाँ

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2012-12-29
यहाँ तल रहेका सबै Antivirus हरु तपाइंले Free मा Download गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि Antivirus Download गर्नको लागी ठिक त्यसको लिंकमा Click गरेर Download गर्नुहोला…

   Avast free antivirus 6.0.1367 (61.2MB) freeware.
   Antivir personal 12.0.0.872 (83.2MB) freeware.
   a-squared 4.5.0.27 (82.3MB) freeware.
  AVG internet security 2012 (3.78MB) freeware.
   Ad-aware definition file (98.8MB) freeware.
   Clamwin 0.97.3 (39.9MB) freeware.
   immunet protect (346KB) freeware.
   Bitdefender antivirus plus (845KB) freeware.
   Cwshredder 2.19 (108KB) freeware.
   Kaspersky Anti-virus 12.0.0.374 (76.4MB) freeware.
   Microsoft security essentials (7.69MB) freeware.
   Nod32 antivirus (50.1MB) freeware.
   Windows defender 1.41.110.0 (4.91MB) freeware.
   Winpatrol 24.0.2012.1 (815KB) freeware.
   SuperAntiSpyware (12.3MB) freeware.
   Spybot-search and destroy (15.6MB) freeware.
हजुर ले धेरै मनोरंजन लिन सक्नु हुने छ धन्यबाद 

सम्बन्धित


+ View All News