कसरि फोटो लाइ फुल इस्क्रिन मा हेर्नेत facebook बाट

Written By : www.npcomputercourse.com Published on 2013-01-10
आज मैले हजुर हरुको लागि फेरी नया कुराको जानकारी लिएर आएको छु हुनत यो भन्दा
पहिला मैले facebook को फोटो लाई ४भाग मा भएको ब्ल्याक कसरि हटाउने भन्ने बारेमा जान कारी गराएको थिए
तेस्को लागि यो लिंक मा हेर्नु होला

र आज मैले फेरी तेही facebook मा कसरि फोटो लाइ फुल इस्क्रिन मा देख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केहि
सानो उपयोगी जानकारी लिएर आएको छु अब धेरै भासन नगरी कन सिदै काम तिर लागुहै
१.सबै भन्दा हजुर ले facebook लगिन गर्नु होला र हजुर ले तेस्मा कुन फोटो लाइ
फुल इस्क्रिन मा हेर्न चाहने तेस्लाई डुबल क्लिक मा खोल्नु होस उदहारण को लागि यो चित्र हेर्नु होला

cats
२.र अब हजुर ले एस फोटो लाइ हेरेको हो भने हजुर ले तल
options मा क्लिक गर्नु होस र त्या Enter Fullscreen मा क्लिक गर्नु होस
cats
३,अब यो चित्र लाइ हेर्नु होला फुल इस्क्रिन मा बनाएको फोटो मैले
cats
हजुर लाइ यो तरिका कस्तो लाग्यो मन परेको भए कमेन्ट
गर्नु होला धन्यबाद

सम्बन्धित


+ View All News